Филиалымыздын 4-курс ПИ студенти Давид Конарбаев

Филиалымыздын 4-курс ПИ студенти Давид Конарбаев "Келажак бунёдкори" медалы менен сыйлыкланды. Кутлыклаймыз!!!