Филиалдын "Информациялык технологиялары" кафедрасы баслыгы лауазымына доцент А.

Филиалдын "Информациялык технологиялары" кафедрасы баслыгы лауазымына доцент А.Турениязова хам "Телекоммуникация инжиниринги" кафедрасы баслыгы лауазымына доцент М.Шарибаевлар тайынланды.