Филиал Компьютер инжиниринги факультети деканы лауазымына т.

Филиал Компьютер инжиниринги факультети деканы лауазымына т.и.д., К.Сейтназаров тайынланды