Филиалда таза 2018-2019 окыу жылына багышланган жыйналысында бир катар лауазымларга тайынлаулар болды.

Филиалда таза 2018-2019 окыу жылына багышланган жыйналысында бир катар лауазымларга тайынлаулар болды...