Филиалымызга косымша жане бир грант! Кутлыклаймыз!!!