Húrmetli student jaslar koncertke kiriwdi qalewshiler Filial jaslar awqaminan dizimnen otip miratnamalarinizdi alsaniz boladi.

Húrmetli student jaslar koncertke kiriwdi qalewshiler Filial jaslar awqaminan dizimnen otip miratnamalarinizdi alsaniz boladi. Miratnamalar sani sheklengen!