#ДАҒАЗА Хабарыңыз бар хәзирги күнде Республикамыздағы кѳпшилик Жоқары оқыў орынларында сыртқы бѳлим бойынша абитуриентлердиң ҳүжжетлери қабыл етилди.

#ДАҒАЗА Хабарыңыз бар хәзирги күнде Республикамыздағы кѳпшилик Жоқары оқыў орынларында сыртқы бѳлим бойынша абитуриентлердиң ҳүжжетлери қабыл етилди. Сыртқы бѳлимге тапсырған абитуриентлер ТЕСТ тапсырыў арқалы оқыўға қабыл етилетуғынлығын мәлим етемиз. Барлық абитуриентлерге тест сынақларыда табыслар тилеймиз!!!