Имканияты шекленген инсанлардың турмысын сәўлелендириўши жаңа сайт иске түсти

Имканияты шекленген инсанлардың турмысын сәўлелендириўши жаңа сайт иске түсти
http://karinform.uz/index.php?newsid=7577

KarInform
Имканияты шекленген инсанлардың турмысын сәўлелендириўши жаңа сайт иске түсти
«SA.KR.UZ» жеке веб-сайтыны ийеси Саламат Авезовты басламасы менен www.mehrtilsimi.uz сайты иске тсти. Бул аында бизге сайтты администраторы хабар берди. - Социаллы жаалылар сайтыны ашылыўы